Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Gmina Gołdap przewiduje przeprowdzić w 2022 r.

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 17-01-2022 10:27:07
Autor edycji: Jolanta Sztabińska
Data edycji: 17-01-2022 10:27:59