UCHWAŁA Nr XXXI/196/2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2009r.

Uchwala_Nr_2.pdf (66.77 Kb)