UCHWAŁA Nr XXXII / 199 / 2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 marca 2009r.

Uchwala_Nr_3.pdf (60.69 Kb)