UCHWAŁA Nr XXXIII / 213 / 2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 marca 2009r.

Uchwala_Nr_4.pdf (117.86 Kb)