UCHWAŁA Nr XXXVII / 236 / 2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 czerwca 2009r.

Uchwala_Nr_7.pdf (75.86 Kb)