UCHWAŁA Nr XXXVIII / 240 / 2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 lipca 2009r.

files/fck/21/Uchwala_Nr_8.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 31-12-2009 11:08:47
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 31-12-2009 11:08:47