UCHWAŁA Nr XXXIX / 241 / 2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 05 sierpnia 2009r.

files/fck/21/Uchwala_Nr_9.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 31-12-2009 11:12:54
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 31-12-2009 11:12:54