UCHWAŁA Nr XL / 244 / 2009 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2009r.

files/fck/21/Uchwala_Nr_10.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 31-12-2009 11:14:42
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 31-12-2009 11:14:42