Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008r.

Bizhub25020090421153725.pdf (119.05 Kb)