Opinia RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gołdapi wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok

Bizhub25020090421153630.pdf (125.63 Kb)