Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia- 2008 rok (Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.- Dz. U. 249 poz. 2104 ze zm.)
L.P. NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA RODZAJ ULGI KWOTA UMORZENIA POWÓD UMORZENIA
1 Wesołowska Jolanta umorzenie 661,00 Ważny interes podatnika
2 Wojciechowski Piotr umorzenie 900,00 Ważny interes podatnika
3 Kozłowski Szymon i Łucja umorzenie 935,10 Ważny interes podatnika
4 Wójcik Jolanta umorzenie 567,00 Ważny interes podatnika
5 Tyszlak Jan raty

6 Szyszko Mariusz odroczenie

7 Surwiłło Ryszard odroczenie

8 Stankiewicz Ryszard i Aniela raty

9 „Budomex” Puza Sp.j. umorzenie 45338,00 Ważny interes publiczny
10 PEC Sp. z o.o. umorzenie 78458,40 Ważny interes publiczny
11 Piekarnia „Kaja” Sp.j. umorzenie 2800,00 Ważny interes podatnika
12 „Cedat” Sp. z o.o. umorzenie 65931,00 Ważny interes publiczny
13 A&G Koperty Company Sp. z o.o. umorzenie 18372,00 Ważny interes publiczny
14 „Club Yachts” Kot Sp.j. umorzenie 45488,00 Ważny interes publiczny
15 „Club Yachts” Kot Sp.j. odroczenie

16 „Bak” Sp z o.o. we Wronkach odroczenie

17 „Geber” Sp.j. odroczenie

18 Labo Invest Group Sp. z o.o. odroczenie

19 SP ZOZ odroczenie

20 „Cedat” Sp. z o.o. odroczenie

21 Żukowski Romuald umorzenie 722,00 Ważny interes podatnika
22 Aneszko Tadeusz umorzenie 26292,00 Ważny interes publiczny
23 Pastuszyński Zdzisław umorzenie 1035,00 Ważny interes podatnika
24 Wójcik Wiesław umorzenie 1269,00 Ważny interes podatnika
25 Szender Stefan umorzenie 2440,00 Ważny interes podatnika
26 Borsuk Petronela umorzenie 996,00 Ważny interes podatnika
27 Andrzejaczek Marianna umorzenie 1151,00 Ważny interes podatnikaSUMA UMORZEŃ: 293355,50


Sporządziła: Beata Brzozowska, dnia 24 marca 2009 r.