INFORMACJA Burmistrza Gołdapi z dnia 1 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Gołdap, 1 października 2018r.

INFORMACJA


Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (tj.Dz.U.2018r.,poz.754 z późn.zm.)

BURMISTRZ GOŁDAPI

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu

i czasie jego udostępnienia w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu

w dniach od 01.10.2018r. do 12.10.2018r.

w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi pokój nr 18/19; I piętro Urzędu.

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr telefonu 87/615 60 36/37

 

Burmistrz Gołdapi

/-/ Tomasz Luto

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-10-2018 9:55:31
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 03-10-2018 9:59:41