Zarządzenie Nr 1458/X/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyanczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych

 

Zarządzenie Nr 1458/X/2018

/files/files/Zarzadzenie_Nr_1458_X_2018.pdf

Materiały pomocnicze:

/files/files/material_pomocniczy_wskazanie_tablic_mapka_i_zdjecie.pdf

/files/files/material_pomocniczy_wykazy%20przystankow_uchwala_Rady_Miejskiej_z_2_marca_2018%20_r.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-10-2018 12:57:41