Postanowienie Nr 36/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gołdap na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 05-05-2023 21:27:33