Postanowienie Nr 37/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gołdap na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 29-05-2023 23:46:36