Przyjmowanie zgłoszeń na kandydatów do OKW w Gminie Gołdap

Uprzejmie informuję, że przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gołdap oraz udzielaniem informacji w tym zakresie zajmują się pracownicy Urzędu:

Katarzyna Krusznis, tel. 668 538 660 pokój nr 4, I piętro oraz

Anna Rawinis tel. 668 538 904 pokój nr 22, II piętro

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi pod adresem Plac Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap.

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisjach wyborczych upływa 8 marca 2024 r. godz. 15.15.

Jednocześnie informuję, że Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z załącznikami znajduje się pod adresem: https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-262024-pkw-z-dnia-23-stycznia-2024-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-?fbclid=IwAR2rIkh1Bl9J90n9mQXyhc-anFOxySsXcizXgNDtEqVSFoM6wfSu4uvv1tY

Z poważaniem
Anna Rawinis
Sekretarz Gminy Gołdap

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 26-02-2024 14:18:32