Postanowienie Nr 113/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 27-02-2024 11:53:13