Postanowienie Nr 104/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Gołdap w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 27-02-2024 12:08:03