Postanowienie Nr 162/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 i Nr 15 w gminie Gołdap

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 03-04-2024 9:08:35