Uchwała Nr 22/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 6 kwietnia 2024 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydata na radnego Rady Miejskiej Gołdapi oraz unieważnienia listy nr 23 w okręgu wyborczym nr 1

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 06-04-2024 14:52:48