Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod zagospodaowanie zielenią na czas nieokreślony

Lista załączników do przetargu

  1. Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym.pdf
  2. Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym.docx
Status przetargu:nowy
Autor: Olga Sadowska
Data utworzenia: 23-01-2023 14:40:09