Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne lub zagospodarowanie zielenią na czas nieoznaczony

Lista załączników do przetargu

  1. Ogłoszenie o ustnych przetargach nieograniczonych.pdf
  2. Ogłoszenie o ustnych przetargach nieograniczonych.docx
Status przetargu:nowy
Autor: Olga Sadowska
Data utworzenia: 23-01-2023 14:47:33