Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewid. 507/74, położonej w Gołdapi przy ul. 1-go Maja

Lokalizacja nieruchomości na mapie

Lista załączników do przetargu

  1. Ogłoszenie o przetargu - dz. nr 507_74 ul. 1-go Maja.pdf
  2. Klauzula informacyjna - przetarg ustny ograniczony.doc
  3. Ogłoszenie o przetargu - dz. nr 507_74, ul. 1-go Maja.doc
Status przetargu:nowy
Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 26-01-2023 12:15:37