Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości, składającej się z działki oznaczonej numerem ewid. 394/4, położonej w Gołdapi przy ul. Stadionowej

Lokalizacja nieruchomości na mapie

Lista załączników do przetargu

  1. Ogłoszenie o przetargu -dz. nr 394_4 ul. Stadionowa.doc
  2. Ogłoszenie o przetargu - dz. nr 394_4 ul. Stadionowa.pdf
Status przetargu:nowy
Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 18-05-2023 10:10:37
Autor edycji: Karolina Burba
Data edycji: 18-05-2023 10:16:49