Ogłoszenie o ustnych przetargach nieograniczonych/ograniczonych na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne, zagospodarowanie zielenią lub rekreację na czas nieoznaczony

Lista załączników do przetargu

  1. Ogłoszenie o przetargach.pdf
  2. Ogłoszenie o przetargach.docx
Status przetargu:nowy
Autor: Olga Sadowska
Data utworzenia: 02-06-2023 13:50:57