Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Gołdapi przy ul. Stadionowej

Lista załączników do przetargu

  1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu.pdf
Status przetargu:nowy
Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 19-06-2023 14:19:01