Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż udziału 59/100 w działce oznaczonej nr ewid. 100/3, udziału 2/5 w działce oznaczonej nr ewid. 100/4 i udziału 41/100 w działce oznaczonej nr ewid. 100/5, położonych w miejscowości Grabowo

Lokalizacja nieruchomości na mapie

Lista załączników do przetargu

  1. Ogłoszenie o przetargu - dz. nr 100_3, 100_4 i 100_5.pdf
  2. Ogłoszenie o przetargu - dz. nr 100_3, 100_4 i 100_5.doc
  3. Klauzula informacyjna - przetarg ustny nieograniczony.doc
Status przetargu:nowy
Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 30-10-2023 10:44:06