Ogłoszenie o ustnych przetargach ograniczonych na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne/zagospodarowanie zielenią na czas nieoznaczony

Lista załączników do przetargu

  1. ogłoszenie o przetargu - dz. 394_5, 900_5.pdf
  2. ogłoszenie o przetargu - dz. 394_5, 900_5.docx
Status przetargu:nowy
Autor: Magda Kuliś
Data utworzenia: 17-11-2023 13:06:14