Postanowienie nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 25-09-2023 15:26:17