Postanowienie Nr 75-2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 25 września 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gołdap na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 02-10-2023 12:03:36