Informacja o dyżurach w dniu 13, 14, 15 października 2023 r.


Urząd Miejski w Gołdapi; Plac Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap
informuje o dyżurach w dniu 13, 14, 15 października 2023 r.
osób odpowiedzialnych za organizacje i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP
oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023 r.

Informujemy, że:

  1. w dniu 13.10.2023 r. (piątek) po godz. pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi,
  2. w dniu 14.10.2023 r. (sobota),
  3. w dniu 15.10.2023 r. (niedziela),

dyżury pełnią następujące osoby:

Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

Katarzyna Krusznis – tel. 668 538 660.

Urzędnik Wyborczy Gminy Gołdap – przedstawiciel Komisarza Wyborczego II w Olsztynie:

Anna Rawinis – Urzędnik Wyborczy Gminy Gołdap – tel. 507 690 284 lub 668 538 904.

Ewidencja ludności, spisy i rejestry wyborców:

Anna Podciborska – rejestr wyborców – tel. 604 147 133 lub 87 615 60 36.

Organizacja obsługi informatycznej wyborów:

Piotr Mietliński – Koordynator informatyczny – tel. 690 966 608.

Organizacja bezpłatnego dowozu mieszkańców na terenie Gminy Gołdap:

Eliza Łaskarzewska – tel. 690 966 607.

Organizacja i obsługa wyborów i Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Gołdap:

Anna Rawinis – koordynator ds. wyborów Gminy Gołdap – tel. 668 538 904 lub 507 690 284.

Katarzyna Krusznis – obsługa wyborów – tel. 668 538 660.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 13-10-2023 14:48:32
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 13-10-2023 14:49:48