Zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 463 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  1. Dowód osobisty lub paszport.

  2. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby, z którą ma być zawarty związek małżeński.

  3. W przypadku gdy obywatel RP nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie Polski należy załączyć zagraniczne dokumenty potwierdzające stan cywilny wraz z tłumaczeniami.

Opłaty:

Opłata skarbowa
  • Zaświadczenie – 38 zł

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, parter, pok. Nr 3, czynna w godz. 8 – 14.

Kasa przyjmuje opłatę skarbową. Kasa nie pobiera żadnych prowizji.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

  • Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo zgłasza się osobiście do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego w kraju lu do konsula RP za granicą w celu złożenia zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 lub 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Kierownik lub Zastępca Kierownika Urzędu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 lub 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi tel. 87 615-60-22 lub 87 615-60-00

Godziny urzędowania:

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

  • Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia.

Sposób załatwienia sprawy:

  • Wydaje się zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą.

  • Zaświadczenie jest ważne 6 miesiące od daty wydania..

Odwołanie:

 

Jeżeli Kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może wystąpić do Sądu Rejonowego w Ełku o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Informacje dodatkowe:

 

Wzór wniosku w załączeniu.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 29-12-2011 14:18:38
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:31:21