Sporządzenie aktu zgonu

Nazwa sprawy:

Sporządzenie aktu zgonu

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. . – Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 463 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 

 

 

 

 • Karta zgonu wydana przez lekarza,

 • Dowód osobisty osoby zmarłej,

 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,

 • Paszport osoby zmarłej (jeżeli jest ważny)

Opłaty:

Bez opłat

Sposób dostarczenia dokumentów:

 • Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

 

 

1. W przypadku zgonu osoby na terenie gminy Gołdap, akt zgonu sporządza się w:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 i 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi

2. W przypadku zgonu poza terenem gminy Gołdap, akt zgonu sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zgonu.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 i 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi tel. 87 615 60 22 lub centrala 87 615 60 00.

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

 • Dokumenty sporządzane są od ręki.

Sposób załatwienia sprawy:

 

 

 

 

 • Sporządza się akt zgonu osoby zmarłej i wydaje się skrócony odpis aktu zgonu.

 • Dodatkowe odpisy aktu zgonu wydaje się na wniosek osoby. Odpisy dodatkowe podlegają opłacie skarbowej w wysokości:

- odpis skrócony – 22,00 zł

- odpis zupełny – 33 zł

- odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22,00 zł

Odwołanie:

 • Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zgłoszenie zgonu należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu

 • W przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną zgłoszenie winno nastąpić w ciągu 24 godzin

 • Podmioty uprawnione do zgłoszenia zgonu:

- małżonek;

- krewni wstępni;

- krewni zstępni;

- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa

- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

 

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 30-12-2011 13:17:12
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:37:55