Złote Gody

Nazwa sprawy:

ZŁOTE GODY

Podstawa prawna:

Ustawa z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 1992r.,  Nr 90, poz. 450, ze zm.), rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15 grudnia 2004 (Dz.U. Nr 227, poz. 2743, ze zm.).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,

  • odpis aktu małżeństwa, jeżeli akt sporządzony jest w innym usc

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty zainteresowani (jubilaci lub najbliższa rodzina) składają osobiście.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi tel. 87 615-60-22 lub 87 615-60-00.

Termin załatwienia sprawy:

Wręczenie medali odbywa się po otrzymaniu z Urzędu Wojewódzkiego medali, w terminie (średnio) około dziewięciu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Wnioski o nadanie medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przekazywane są do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi RP.

Po rozpatrzeniu wniosku Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , w terminie (średnio) około ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Uroczystość wręczenia medali organizowana jest w zależności od potrzeb (planowane są dwie, trzy lub cztery uroczystości w roku.

Odwołanie:

 

brak

Informacje dodatkowe:

 

Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku. Wniosek przesyła się do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W załączeniu - wniosek  files/fck/120/wniosek-_Zlote_Gody.pdf

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 06-03-2012 13:32:56
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 06-03-2012 14:22:52