Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

Nazwa sprawy:

Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

Podstawa prawna:

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U.2019 poz. 2086 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty lub paszport osoby mającej złożyć oświadczenie

  • Wniosek o dokonanie zmiany

Opłaty:

  • Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia i dokonanie zmiany w akcie małżeństwa – 11 zł

Sposób dostarczenia dokumentów:

  • Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Oświadczenie składa się osobiście przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (oświadczenie może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego).

Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 i 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi tel. 87 615 60 22 lub centrala 87 615 60 00.

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

  • Niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy:

  • Sporządza się protokół przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Odwołanie:

  • Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

 

Termin złożenia wniosku - wciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska, jakie osoba nosiła w momencie zawarcia tego małżeństwa (nie dotyczy sytuacji jeżeli ma to być zupełnie inne nazwisko)

 

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 24-09-2015 9:15:21
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:39:59