Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez odrębnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na rachunek:


Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

PKO BP S.A. 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929


 

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości

pokój 24 (II piętro)

tel. 87-615-60-41

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 9:54:06
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 15-12-2011 9:54:06