Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

 

Nazwa sprawy:

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn.zm.), Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 z późn.zm.) oraz Uchwała Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołdap

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Kasa Urzędu:

 

Nr konta Urzędu:

 

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

    Wniosek należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika, względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa w 14, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 5

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Inspektor Elżbieta Wydra tel. 087 615 60 45

Termin załatwienia sprawy:

    Odpowiedź o sposobie i terminie rozpatrywania wniosków w ciągu 14 dni

Sposób załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w IV kwartale każdego roku

Odwołanie:

 

    Nie przysługuje

Informacje dodatkowe:

 

WNIOSEK_o_zamiane(2).doc

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 29-06-2012 11:06:33
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 08-04-2015 15:01:45