PRZEZNACZENIE TERENU W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Nazwa sprawy:

PRZEZNACZENIE TERENU W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. 2021.741 ze zmianami/,

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:17,00zł

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / j.t. Dz. U. 2021.poz 1923 ze zmianami/

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,parter

czynna w godz. 8 – 14.

Nr konta Urzędu:

 

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi, Punkt Obsługi Mieszkańca (POM),

Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, I piętro, pokój 5 www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00 e-mail: pom@goldap.pl

POM udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 

mgr inż. arch. Agnieszka Augustynowicz -  Architekt Miejski

Tel. (87) 615 60 40, e-mail: agnieszka.augustynowicz@goldap.pl

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Zaświadczenie

Odwołanie:

 

Nie przysługuje

 

Informacje dodatkowe:

 

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_przeznaczeniu_gruntu_w_miejscowym_planie.doc

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 11:46:37
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 28-01-2022 14:28:19