NADAWANIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

 

 

Nazwa sprawy:

 

NADAWANIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

 

 

Podstawa prawna:

 

ustawa z 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz. U.10.193.1287/ oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 21 lipca 2021 r. /Dz. U. 2021.poz.1368/

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek

  2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa: 17,00 zł

 

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

Kasa Urzędu:

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, parter,

czynna w godz. 8 – 14.

 

Nr konta Urzędu:

 

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

 

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Mieszkańca (POM) Urzędu Miejskiego w Gołdapi,

19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, I parter

www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00

e-mail: pompom@goldap.pl

 

POM udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

 

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 

 

mgr inż. arch. Beata Kołakowska –  Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości

 Tel. (-87)615 60 40 e-mail:

beata.kolakowska@goldap.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

Zawiadomienie

 

Odwołanie:

 

Nie przysługuje

 

Informacje dodatkowe:

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 11:48:00
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 28-01-2022 14:28:50