ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - postanowienie

 

 

Nazwa sprawy:

ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - postanowienie

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 poz.1899 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie

sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek.

  2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

  3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości (z Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi).

  4. Wstępny projekt podziału.

Opłaty:

Zwolnione od opłat skarbowych

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 7, czynna w godz. 8 – 14.

Kasa prowadzi sprzedaż znaków opłaty skarbowej oraz przyjmuje wpłaty gotówkowe za należności Urzędu. Kasa nie pobiera żadnych prowizji.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pokój 5 www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00 e-mail: sekretariat@goldap.pl

fax. (87) 615 08 00

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

mgr inż. arch. Beata Kołakowska – p.o. kierownika Wydziału GPO, Architekt Miejski.

Tel. (87) 615 60 40 e-mail: gpo2@goldap.pl

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Sposób załatwienia sprawy:

Postanowienie

Odwołanie:

 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 14:10:58
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 28-01-2022 14:41:12