ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - Decyzja

 

Nazwa sprawy:

ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - Decyzja

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 518).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie

sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek.

  2. Postanowienie o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości.

  3. Wykaz zmian gruntowych.

  4. Mapa z projektem podziału nieruchomości.

Opłaty:

Zwolnione od opłat skarbowych

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 7, czynna w godz. 8 – 14.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pokój 5 www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00 e-mail: sekretariat@goldap.pl

fax. (87) 615 08 00

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

mgr inż. arch. Beata Kołakowska

–p.o. Kierownika Wydz. GPO,  Architekt Miejski.

Tel. (87) 615 60 40 e-mail: gpo2@goldap.pl

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja

Odwołanie:

 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi w terminie czternastu dni od dnia doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 14:11:52
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 04-03-2015 11:06:02