WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

/files/files/WNIOSEK%2020.04.2022.docx

/files/files/ocena-wzor%281%29.pdf

/files/files/informacja-wzor%281%29.pdf

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20wsp%C3%B3%C5%82ma%C5%82%C5%BConka%20Wnioskodawcy%20o%20wyra%C5%BCeniu%20zgody%20na%20zaci%C4%85gni%C4%99cie%20przez%20wsp%C3%B3%C5%82ma%C5%82%C5%BConka%20zobowi%C4%85za%C5%84%20wynikaj%C4%85cych%20z%20umowy%20dotacji%20na%20realizacj%C4%99%20przedsi%C4%99%282%29.docx

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bciciela%20%20z%20rodo%20zgoda%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bcicieli%281%29.docx

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20nr%202123%20XI2023%20Burmistrza%20Go%C5%82dapi%20%20z%20dnia%2030%20listopada%202023%20r..doc

/files/files/formularz%20rolnictwo.docx

Autor: Renata Sojkowska
Data utworzenia: 23-06-2023 8:31:43
Autor edycji: Renata Sojkowska
Data edycji: 12-01-2024 8:06:05