Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Nazwa sprawy:

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna:

1. Rozdział 4a - warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

2. Art. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897)

Wymagane dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłaty:

Opłata skarbowa 50 zł.

Kasa Urzędu:

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 16, czynna w godz. 8 – 14.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. o/Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929 

Sposób dostarczenia dokumentów: 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi,Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 5

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Inspektor Beata Skok tel. 087 615 60 52

Termin załatwienia sprawy:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze

Sposób załatwienia sprawy:

Zamieszczenie danych w rejestrze działalności regulowanej, nadanie numeru rejestrowego i wystawienie zaświadczenia o wpisie do rejestru.

Odwołanie: 

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe:

  Wniosek.doc

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-02-2012 11:26:03
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 06-06-2012 13:02:39