Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Nazwa sprawy:

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna:

Rozdział 4 – warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zm.), uchwała Nr XLIII/263/09 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości przez stację zlewną.

Opłaty:

Opłata skarbowa 107 zł.

Kasa Urzędu:

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 16, czynna w godz. 8 – 14.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. o/Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929 

Sposób dostarczenia dokumentów: 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi,Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 5

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Inspektor Beata Skok tel. 087 615 60 52

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja

Odwołanie: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

  WNIOSEK_DLA_PRZEDSIEBIORCOW-plynne.doc

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-02-2012 11:27:34
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 14-02-2012 11:27:34