XIX sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 31.01.2020 r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2840%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap

/files/files/Projekt_uchwaly_limit.pdf

2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gołdap na rok szkolny 2019/2020

/files/files/Projekt_uchwaly_paliwo.pdf

3) przyjęcia od Powiatu Gołdapskiego zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową

/files/files/Projekt_uchwaly_droga.pdf

/files/files/za%C5%82acznik%20graficzny.pdf

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap

/files/files/Projekt_uchwaly_przystanki.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 23-01-2020 8:11:16