Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 5.11.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2815%29.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%283%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 30-10-2020 15:46:47