Posiedzenie Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 04.12.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/porzadek%20komisji%283%29.pdf

/files/files/porzadek%20komisji%283%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 30-11-2020 11:50:56