Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu ( II kwartał )

Dochody

files/fck/21/dochody_Rb_-_27.pdf

Wydatki

files/fck/21/wydatki_Rb_-_28.pdf

Należności

files/fck/21/naleznosci_Rb_-_N.pdf

Zobowiązania

files/fck/21/zobowiazania_Rb_-_Z.pdf

Nadwyżka/Deficyt

files/fck/21/nadwyzka_deficyt_Rb_NDS.pdf

 

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok: Opinia-RIO-I-2013.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 26-07-2013 10:09:29
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 08-11-2013 12:35:12