Wniosek o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Nazwa sprawy:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz.260), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140 poz. 1481), Uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi nr XXXI/187/2009 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Opłaty:

Zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi nr XXXI/187/2009 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Kasa Urzędu:

Plac Zwycięstwa 14 w Gołdapi, I piętro pokój nr 16

Nr konta Urzędu:

38 1020 4724 0000 3002 0007 5929 Bank PKO BP SA O/Gołdap

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

    Wniosek należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika, względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap: Sekretariat I piętro, względnie w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych II piętro, pokój nr 33

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Inspektor Elżbieta Wydra tel. 087 615 60 45

Termin załatwienia sprawy:

 

    Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Odwołanie:

 

    Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni

Informacje dodatkowe:

 

Droga-wniosek.doc

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 30-10-2013 13:48:42
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 30-10-2013 13:48:42