Zarządzenie Nr 403/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu uchwały "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gołdap na lata 2020-2022"

Raport z przebiegu konsultacji

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 20-11-2019 15:42:38
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 06-12-2019 15:56:06